Καλώς Ήρθατε Αρχική σελίδα Νομοθεσια Υπηρεσιακά

Τελευταια Νεα Συλλόγου

Αίτημα για έγκαιρη και χρονικά σταθερή μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
Αλλαγή πλαισίου αμοιβαίων μεταθέσεων
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
Αίτημα για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών με ηλεκτρονικό τρόπο
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
Καλή σχολική χρονιά
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 19– 9 –2019
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
Εκδήλωση τιμής συνταξιούχων
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 39
Λασπάς Αναστάσιος

Περισσότερα...
Καταδίκη της τυφλής καταστολής κατά των διαδηλωτών εκπαιδευτικών στο μεγάλο συλλαλητήριο της 11ης Ιανουαρίου
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
Ευχές
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...
Κριτική νόμου Αναδιοργάνωσης Δομών υποστήριξης της Εκπαίδευσης
Ανακοινώσεις Συλλόγου

Περισσότερα...

Τελευταια Νεα Παρατάξεων

Ανακοινώσεις της παράταξης προς τους εκπαιδευτικούς
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε.

Περισσότερα...
Ανακοινώσεις της παράταξης προς τους εκπαιδευτικούς
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

Περισσότερα...
Ανακοινώσεις της παράταξης προς τους εκπαιδευτικούς
Α.Ε.ΕΚ.Ε.

Περισσότερα...
Ανακοινώσεις της παράταξης προς τους εκπαιδευτικούς
Α.Κ.Ε.

Περισσότερα...
Ανακοινώσεις της παράταξης προς τους εκπαιδευτικούς
Ε.ΔΡΑ.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Π.Ε. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Περισσότερα...
Συλλογος Εκπαιδευτικων Π.Ε. Ν. Σερρων " Εμμανουηλ Παπας "
Υπηρεσιακά Εκτύπωση E-mail

Εργασιακά Δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης (Δ.Ο.Ε. 02/09/2010)

Εργασιακά Δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης - Δ.Ο.Ε. 2009

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

ΝΟΜΟΙ

Ν.1566/1985   Νόμος Πλαίσιο (αρχικός)

Ν.1566/1985   Νόμος Πλαίσιο (τροποποιημένος)

Ν.2083/1992   Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης εκπαίδευσης

Ν.2327/1995   Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Ν.2362/1995   Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις

Ν.2413/1996   Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ν.2517/1997   Διδακτικό ωράριο Εκπαιδευτικών

Ν.2817/2000   Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

Ν.2986/2002   Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ν.3027/2002   Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Ν.3194/2003   Προσωρινοί Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Ν.3205/2003   Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών καιυπαλλήλων του Δημοσίου

Ν.3255/2004   Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Ν.3467/2006   Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ν.3528/2007   Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ

Ν.3549/2007   Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ν.3687/2008   Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

Ν.3699/2008   Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ν.3730/2008   Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Ν.3812/2009   Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

Ν.3833/2010   Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης (ΦΕΚ 40/15-3-2010)

Ν.3839/2010   Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

Ν.3848/2010   Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας (Φ.Ε.Κ. 71/19-05-2010)

Ν.3865/2010   Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. (Φ.Ε.Κ. 120 / 21-07-2010)

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ. 462/1991   Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου.

Π.Δ. 8/1995   Αξιολόγηση Μαθητών

Π.Δ. 121/1995   Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

Π.Δ.50/1996   Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Π.Δ.100/1997   Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών(τροποποίηση Π.Δ. 50/1996)

Π.Δ. 140/1998   Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Π.Δ.200-201/1998   Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Π.Δ. 25/2002   Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Π.Δ. 1/2003   Σύνθεση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

Π.Δ.47/2006   Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Φ10/20/Γ1/708/1999   Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων

Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002   Καθηκοντολόγιο

Αριθ.21072α/Γ2  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
Αριθ.21072β/Γ2  Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου

Φ.Ε.Κ.τ.Β' 345/26-03-2003   Ρύθμιση θεμάτων εγγραφών,μετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που μετεκπαιδεύονται στα Διδασκαλεία της χώρας

11927/Α4/2004   Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828/2006   Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων

Φ.3/897/97652/Γ1/2006   Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο.

Φ.1 Τ.Υ/1254/126877/Γ1/2008   Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλλινοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα (Τάξεις Υποδοχής)

13/09-01-2008   Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους για Σημαιοφόρους-Παραστάτες

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.5.2/14635/2009   Απαγόρευση καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες

102224/Γ6/25/08/2009   Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι.

Φ.Ε.Κ.τ.Β' 784/04-06-2010 Απόφαση αρ.2/37345/0004 Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. Και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

9274/29-03-2010   Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών

 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC