Πρόταση άρσης της συνταγματικής απαγόρευσης για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Ειρήνη   
Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 23:45

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών «Ο Εμμανουήλ Παπάς» σε συνεδρίαση του στις 5-2-2019 ασχολήθηκε με το παραπάνω θέμα και αποφάσισε τα παρακάτω:

Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

   Εφεξής, να κατοχυρώνεται διά του Συντάγματος και να επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες χωρίς όρους και προϋποθέσεις.