Δελτίο Τύπου για το Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Καμήλας

Από το 2010 τα σχολεία περιήλθαν επισήμως στη ευθύνη των δήμων. Οι δήμοι ανέλαβαν ένα πεπαλαιωμένο σχολικό δυναμικό χωρίς οικοδομικές άδειες και πιστοποιητικά ενεργητικής προστασία και ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις. Όπως λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν επ […]