Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 22-6-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 το ΠΥΣΠΕ Σερρών. Σας παραθέτω την
εξέλιξη των θεμάτων.
Θεμα 1ο:
Εξέταση αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης
ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Έγινε δεκτή
Θέμα 2ο:
Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένης σε 2 Ν/γεία.
Ορίστηκαν.
Θέμα 3ο: Ορισμός εκπαιδευτικών σε θέσεις Αναπληρωτών Υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών στο
Πειραματικό Δ.Σχ.
Σερρών. Επιστρέφουν αυτοδίκαια στην προηγούμενη θέση τους ως υποδιευθυντές.
Θέμα 4ο-5ο: Βελτιώσεις, οριστικές τοποθετήσεις
Στη σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκαν οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της ΠΕ Σερρών. Μια εκπαιδευτικός ΠΕ60 ,τέσσερις εκπαιδευτικοί ΠΕ70, μια εκπαιδευτικός ΠΕ06 καθώς και ένας/μια εκπαιδευτικός ΠΕ11 θα τοποθετηθούν στη Β φάση, δηλώνοντας σχολεία από την Παρασκευή 23 Ιουνίου έως την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Τα εναπομείναντα κενά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Σερρών.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με την σημερινή πράξη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από την Παρασκευή 23 Ιουνίου έως την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023. Εφόσον μετά τη Β φάση υπάρχουν εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση, θα ακολουθήσει Γ φάση με υποχρεωτική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά, με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.

Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 για την εξέταση των ενστάσεων για την τοποθέτηση της Β φάσης των εκπαιδευτικών, που παραμένουν στη διάθεση. Τέλος, θα ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου το χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων υπηρεσιακών μεταβολών.

Πασχάλης Στεφάνου
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών
6977342535
pstefanou@sch.gr