Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 23-10-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σερρών στις 24-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: 2η Συμπλήρωση της με αρ.πρ Φ.11.2/8334 Απόφασης συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με διοικητικό έργο εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Θέμα 4ο: Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού για μισθολογική εξέλιξη

Θέμα 6ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη

Θέμα 7ο: Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Θέμα 8ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70

Θέμα 9ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 11

Θέμα 10ο: Τροποποίηση Αποφάσεων διάθεσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Πασχάλης Στεφάνου

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών

6977342535

pstefanou@sch.gr