Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 8-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σερρών στις 9-11-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση- τροποποίηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με ενισχυτική διδασκαλία και με διοικητικό έργο εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Θέμα 4ο: Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου αναπληρωτή εκπαιδευτικού για μισθολογική εξέλιξη

Θέμα 5ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70

Θέμα 6ο: Αποδέσμευση εκπαιδευτικού ΠΕ60 λόγω απόσπασης σε άλλο ΠΥΣΠΕ

Θέμα 7ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60

Θέμα 8ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΔΥΕΠ

Θέμα 9ο: Διάθεση για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Θέμα 10ο: Ορισμός υπεύθυνων εκπαιδευτικών για τη λειτουργία ΔΥΕΠ αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Σερρών

Θέμα 11ο: Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένης ολιγοθέσιου Νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Ν/γειο Πρώτης)

Θέμα 12ο: Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Σερρών στα οποία δεν υπάρχει με θητεία.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση Αποφάσεων διάθεσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Πασχάλης Στεφάνου

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών

6977342535

pstefanou@sch.gr