27ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 8-11-2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες αύριο Πέμπτη 09/11/2023 και ώρα 12:30μ.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: 1η Συμπλήρωση-Τροποποίηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ενισχυτική διδασκαλία και διοικητικό έργο για το διδακτικό έτος 2023-2024

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Θέμα 4ο: Εξέταση αίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη

Θέμα 5ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70

Θέμα 6ο: Αποδέσμευση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60

Θέμα 7ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60

Θέμα 8ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΔΥΕΠ

Θέμα 9ο: Διάθεση για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Θέμα 10ο: Ορισμός υπεύθυνων εκπαιδευτικών για τη λειτουργία ΔΥΕΠ αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Σερρών

Θέμα 11ο: Ανάθεση   προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένης ολιγοθέσιου Νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Θέμα 12ο: Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών στα οποία δεν υπάρχει με θητεί

Θέμα 13ο: Τροποποίηση Αποφάσεων διάθεσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

 

 

 

Πάντα στη διάθεση των συναδέλφων

Η αιρετός του ΠΥΣΠΕ Σερρών

Ρατκίδου Φωτεινή-Νηπιαγωγός

κιν. 6946804660  &   6982530215

mail: fratkidou@gmail.com

Η Αναπλ. αιρετός Γεράκη Ακριβή

 κιν. 6976400985