29ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 21-11-2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Σερρών

 Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες τη Δευτέρα 20/11/2023 στις 12:00μ.μ. συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα

  1. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Έγιναν ομόφωνα δεκτές
  2. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη. Έγιναν ομόφωνα δεκτές.
  3. Mοριοδότηση εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
  4. Mοριοδότηση εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ ή αίτηση για οριστική τοποθέτηση και ένταξη εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Σχετικά με το 3ο και 4ο θέμα, ομόφωνα έγιναν δεκτές οι εκπρόθεσμες αιτήσεις μετάθεσης συναδέλφων/ισσών, καθώς επικαλέστηκαν σοβαρούς λόγους., ενώ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων/ισσών οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στο Πειραματικό Δημ. Σχολείο καθώς σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων «1.7. Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών υπηρετούντων σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» σελ. 11, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

Ακόμη απορρίφθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Σερρών κατά πλειοψηφία οι αιτήσεις μετάθεσης τριών συναδέλφων/ισσών, που είχαν κριθεί υπεράριθμες, καθώς η Διεύθυνση έκρινε ότι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων

Ωστόσο, οι δύο αιρετοί μειοψηφήσαμε υπέρ των τριών συναδέλφων/ισσών, καθώς θεωρούμε ότι θεμελιώνουν δικαίωμα αίτησης μετάθεσης.

Η παρακάτω παράγραφος της εγκυκλίου είναι ξεκάθαρη και πρέπει να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων/ισσών..

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ όπου αναφέρεται ότι ii. γ) «Ο χρόνος υπηρέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται για κάλυψη λειτουργικού κενού θεωρείται ως διανυθείς στην οργανική θέση. Αντιθέτως η απόσπαση του εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ μετά από αίτησή του δεν υπολογίζεται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.» (σελ. 9).

 

Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κρίνουν ότι δε συμφωνούν με τα στοιχεία των πινάκων μοριοδότησης.

 

Σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης των εκπαιδευτικών που κρίθηκαν υπεράριθμοι στη ΔΙΠΕ Σερρών η τοποθέτησή μου στο ΠΥΣΠΕ ,για ακόμη μια φορά, ήταν η παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8 ( ΠΔ50/1996) 8. «Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του  Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.» και

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. 2 (ΠΔ 50/1996)

  1. «Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.»

Δηλαδή, όσοι υπεράριθμοι τοποθετηθούν σε νέα οργανική και δεν υπηρετήσουν για κάποιο λόγο, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για την επόμενη χρονιά.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

 

 

 

 

                Πάντα στη διάθεση των συναδέλφων

Η αιρετός του ΠΥΣΠΕ Σερρών

Ρατκίδου Φωτεινή-Νηπιαγωγός

κιν. 6946804660  &   6982530215

mail: fratkidou@gmail.com

Η Αναπλ. αιρετός Γεράκη Ακριβή

 κιν. 6976400985