Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 23-5-2023

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 το ΠΥΣΠΕ Σερρών. Εξετάστηκαν τα
παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων μόνιμων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού
έργου με αμοιβή
. Έγιναν δεκτές.
Θέμα 2ο: Επικύρωση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών. Αναρτήθηκαν οι πίνακες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης και παρακαλώ να ελέγξετε προσεκτικά εκ νέου την θέση σας, γιατί προστέθηκαν και οι νεομετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί από άλλα ΠΥΣΠΕ.
Θέμα 3ο:
Σύνταξη πινάκων κενών οργανικών θέσεων στις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών για την πραγματοποίηση μεταθέσεων σε σχολεία της ίδιας περιοχής και διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών.
Αναρτήθηκαν τα κενά στην ιστοσελίδα της δ/νσης. Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 24
Μαΐου έως Τρίτη 30 Μαΐου και ώρα 23:59.
🔹Οι αιτήσεις της Γενικής Αγωγής γίνονται ηλεκτρονικά στο teachers.minedu.gov.gr ενώ της Ειδικης γίνονται με αποστολή της αίτησης στο mail@dipe.ser.sch.gr.
🔹 Οι εκπαιδευτικοί που είναι με θητεία στο Πειραματικό, δεν κάνουν αίτηση αλλά παραμένουν στην διάθεση.
🔹Δηλώνετε μέχρι 20 σχολεία. Εκτός από τα ανακοινωθέντα κενά μπορείτε να βάλετε και πιθανά κενά.
Θέμα 4ο:
Εισήγηση για λειτουργία ΔΥΕΠ εντός του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων ως παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου Σερρών. Έγινε δεκτή.
Θέμα 5ο:
Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτριών εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής τους. Έγιναν δεκτές.
Θέμα 6ο:
Εξέταση αίτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής τους. Έγινε δεκτή.
Θέμα 7ο:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών (ΕΣΠΑ) για μισθολογική εξέλιξη. Έγινε δεκτή.
Θέμα 8ο:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών (τακτικού προϋπολογισμού) για μισθολογική εξέλιξη. Έγινε δεκτή