26ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 25-10-2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες στις 24-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα:

  1. 2η Συμπλήρωση της με αρ.πρ Φ.11.2/8334 Απόφασης συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με διοικητικό έργο εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για το διδακτικό έτος 2023-2024
  2. Εξέταση αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή-Ομόφωνα
  3. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή- Κάποιες άδειες δόθηκαν, ενώ άλλες, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια, θα επανεξεταστούν.
  4. Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών-Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων και σε όσα σχολεία δεν υπήρχαν αιτήσεις ορίστηκε ο/η αρχαιότερος/η.
  5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού για μισθολογική εξέλιξη-Ικανοποιήθηκε
  6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη- Ικανοποιήθηκαν
  7. Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
  8. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70-Έγιναν κάποιες τοποθετήσεις και μετακινήσεις αλλά εκκρεμούν ακόμη κάποιες αλλαγές.
  9. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 11- Έγιναν κάποιες τοποθετήσεις, αλλά υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες
  10. Τροποποίηση Αποφάσεων διάθεσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου- Έγιναν μετακινήσεις-τοποθετήσεις ειδικοτήτων αλλά υπάρχουν ακόμη υπόλοιπα ωρών σε κάποια σχολεία.

Σημείωση: Κατά τη συνεδρίαση, για ακόμη μια φορά, έκανα την τοποθέτηση ότι όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι (δλδ. χωρίς δική τους υπαιτιότητα), θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

 

Πάντα στη διάθεση των συναδέλφων

Η αιρετός του ΠΥΣΠΕ Σερρών

Ρατκίδου Φωτεινή-Νηπιαγωγός

κιν. 6946804660  &   6982530215

mail: fratkidou@gmail.com

Η Αναπλ. αιρετός Γεράκη Ακριβή

 κιν. 6976400985