Υποστελέχωση τμημάτων ένταξης

Το ΔΣ του Συλλόγου, σε συνεδρίαση του στις 16-10-2023 συζήτησε το παραπάνω θέμα και αποφάσισε τα παρακάτω:

Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων της Β’ φάσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά η επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει τα κενά των εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, αφήνοντας για μία ακόμα φορά ακάλυπτα τα κενά στα τμήματα Ένταξης. Είναι πλέον φανερό, πως υπάρχει μία εκπαιδευτική πολιτική υποστελέχωσης των ΤΕ, με πιθανό σκοπό την σταδιακή κατάργηση τους. Πώς εξηγείται αλλιώς η συνεχής και συστηματική απουσία προσλήψεων εκπαιδευτικών για τα ΤΕ, με αποτέλεσμα εκατοντάδες μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να μένουν χωρίς στήριξη? Δυστυχώς η ευαισθησία της πολιτείας για την Ειδική Αγωγή εξαντλείται στην κάλυψη της Παράλληλης Στήριξης, αγνοώντας πλήρως την υπολειτουργία των ΤΕ.

Με το παρόν ζητάμε:

Από την Δ/νση ΠΕ Σερρών να μας κοινοποιήσει τα τμήματα Ένταξης που παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού και τον αριθμό των μαθητών της ΠΕ Σερρών που ενώ είναι εγγεγραμμένοι σε ΤΕ, δεν φοιτούν σε αυτά λόγω της προαναφερθείσας έλλειψης.

Από την ΔΟΕ, να διεκδικήσει την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών για τα ΤΕ και την ίδρυση όλων των ΤΕ που εκκρεμούν, να αναδείξει την σημασία των ΤΕ στην σχολική ζωή, εν όψει της διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο στην Ειδική Αγωγή

Από το ΥΠΑΙΘ, να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις αναπληρωτών στα κλειστά ΤΕ, στην ίδρυση όλων των εγκεκριμένων ΤΕ, σε νέους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.

Για  το Δ.Σ. του Συλλόγου

H Πρόεδρος                                                                                Η Γενική Γραμματέας

                                    Ειρήνη Ζαπάρα                                                                                 Βάσω Τασιώκου