Ωράριο Νηπιαγωγών

Ο Σύλλογος Εκπ\κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών «Ο Εμμανουήλ Παπάς» στηρίζει των αγώνα των Νηπιαγωγών και των Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων σχολείων, στο δίκαιο αίτημα τους για ισότητα στο ωράριο.

   Η κατάφωρη ανισότητα στο ωράριο εργασίας μεταξύ συναδέλφων αποτελεί εμφανή καταστρατήγηση της ισότητας και των ίσων δικαιωμάτων που ορίζεται από το σύνταγμα.

  Το μεγάλο πρόβλημα με το ωράριο των νηπιαγωγών είναι οι υπερωρίες που γίνονται λόγω του ωρολογιακού προγράμματος, όπου οι ώρες της υποδοχής μαθητών, το φαγητό, το διάλειμμα και η προετοιμασία αποχώρησης δεν προσμετρούνται ως διδακτικές. Είναι απαράδεκτο δεδομένου της παιδαγωγικής σπουδαιότητας αυτών των ωρών και το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί αυτές τις ώρες είναι εκεί με τους μαθητές εκπαιδεύοντας τους και όχι σε διάλειμμα. Ακόμη και για το διάλειμμα δεν ισχύει ότι στα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου ένας ή δύο εκπαιδευτικοί κάνουν εφημερία και οι υπόλοιποι διάλειμμα. Στα νηπιαγωγεία όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουν εφημερία λόγω του μικρού αριθμού διδασκόντων. Επομένως εργάζονται 30 ώρες αντί για 25 που φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το ίδιο χρονικό διάστημα που σε όλες τις βαθμίδες αναγνωρίζεται ως 6ωρο, στα νηπιαγωγεία αναγνωρίζεται ως 5ωρο!

Για τους παραπάνω λόγους

1.Διεκδικούμε να αναγνωριστούν ως Διδακτικές ώρες οι ώρες της υποδοχής μαθητών, του φαγητού, του διαλείμματος και της προετοιμασίας για αποχώρηση γιατί επιτελείται σημαντικότατο παιδαγωγικό έργο από τις συνεχώς παρούσες νηπιαγωγούς.

  1. Διεκδικούμε να γίνεται η νόμιμη μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και στους νηπιαγωγούς και στους Προϊσταμένους των Ολιγοθέσιων σχολείων, όπως σε όλους του εκπ/κούς.

3.Διεκδικούμε την επίλυση της υπερωριακής ανισότητας είτε με επιπλέον διορισμούς εκπ\κών είτε με χρηματική αποζημίωση τους. 

4.Καταδεικνύουμε την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ωράριο των Προϊσταμένων των Νηπ\γείων και των  Ολιγοθέσιων σχολείων καθώς υπερβαίνει κατά πολύ τις 30 ώρες των συναδέλφων τους λόγω του επιπρόσθετου διοικητού έργου που έχουν παράλληλα με το διδακτικό. Το διάστημα της μιας ώρας που το υπουργείο έχει δώσει για άσκηση διοικητικού έργου, μόνο σε όσα σχολεία δεν έχουν τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, όχι μόνο είναι τραγελαφικό αλλά δημιουργεί άλλη μια ανισότητα ανάμεσα σε συναδέλφους. Η μία ώρα δεν αρκεί για να διεκπεραιωθούν όλες οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις ενός σχολείου, καθώς απαιτούνται πολλές υπερωριακές ώρες εργασίας.

Διεκδικούμε ισοτιμία στο ωράριο όλων των συναδέλφων .

  1. Τοποθέτηση επιπλέον εκπ\κού ή πληρωμή των παραπάνω ωρών εργασίας
  2. Γενναία αύξηση του επιδόματος θέσης Προϊσταμένων
  3. Γενικευμένα τοποθετήσεις σε όλα τα νηπιαγωγεία ψυχολόγων όπως στα δημοτικά (άμεσα όπως έγινε με την εισαγωγή της ξένης γλώσσας)
  4. Ισότητα και ίσα δικαιώματα για όλους τους συναδέλφους
  5. Λιγότερη γραφειοκρατία περισσότερη Δημοκρατία
  6. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας

Για  το Δ.Σ. του Συλλόγου

H Πρόεδρος                                                                                Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Ζαπάρα                                                                                       Βάσω Τασιώκου