Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 19-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σερρών στις 20-11-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη.

Θέμα 3ο: Mοριοδότηση εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Θέμα 4ο: Mοριοδότηση εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ ή αίτηση για οριστική τοποθέτηση και ένταξη εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Με το πέρας της συνεδρίασης, θα σας ενημερώσω για όλα όσα προβλέπονται μετά την ανακοίνωση των πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων, ημερομηνίες ενστάσεων κ.λ.π.

Πασχάλης Στεφάνου

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών

6977342535

pstefanou@sch.gr