Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 20-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών σήμερα, Δευτέρα στις 20-11-2023 και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Επίσης των θεματων, σας παραθέτω τα εξής:

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Έγιναν δεκτές.

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη. Έγιναν δεκτές.

Θέμα 3ο & 4ο: Mοριοδότηση εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, εντός ΠΥΣΠΕ ή αίτηση για οριστική τοποθέτηση και ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Η υποβολή ενστάσεων θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης ΠΕ Σερρών (εδώ και εδώ) . Έγιναν δεκτές οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν εκπρόθεσμα αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Σερρών. Όσον αφορά τους συναδέλφους που υπηρετούν στα Πειραματικά με θητεία, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εγκύκλιος. Επιπλέον, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία (οι αιρετοί μειοψήφησαν) οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για βελτίωση, οι οποίοι, σύμφωνα με την Υπηρεσία, δεν θεμελίωναν δικαίωμα μετάθεσης.

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένονται οι προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής και γενικής αγωγής, ώστε να καλυφθούν τα κενά που έχουν προκύψει.

Πασχάλης Στεφάνου

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών

6977342535

pstefanou@sch.gr