Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 28-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών σήμερα, Τρίτη 28-11-2023 και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Επί των θεμάτων, σας παραθέτω τα εξής:

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Έγιναν δεκτές.

Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης μόνιμης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Έγινε δεκτή.

Θέμα 3ο: Εξέταση αίτησης μόνιμης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη. Έγινε δεκτή.

Θέμα 4ο: Επικύρωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Επικυρώθηκαν οι πίνακες και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Σερρών.

Θέμα 5ο: Εξέταση ενστάσεων και επικύρωση μοριοδότησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ ή αίτηση για οριστική τοποθέτηση και ένταξη εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης. Έγιναν δεκτές οι ενστάσεις εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση, καθώς το Συμβούλιο έκρινε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν έγινε δεκτή η ένσταση εκπαιδευτικού που ζητούσε περισσότερα μόρια.

Ανακοινώθηκαν σήμερα νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Στη ΠΕ Σερρών έρχονται: 1 ΠΕ06 Αγγλικών, 1 ΠΕ08 Εικαστικών, 1 ΠΕ70 Δασκάλων, 15 ΠΕ70 Δασκάλων Παράλληλης, 6 ΠΕ60 Νηπιαγωγών Παράλληλης,1 ΠΕ 70 Ειδικής για ΤΕ, 3 ΔΕ01 Βοηθ. Προσωπικό, 1 ΠΕ23 Ψυχολόγων,3 ΠΕ25 Σχολ. Νοσηλευτών. Θα αναλάβουν υπηρεσία 4 και 5 Δεκεμβρίου, οπότε οι τοποθετήσεις τους στα σχολεία θα ακολουθήσουν. Τους καλωσορίζουμε στα σχολεία μας και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Πασχάλης Στεφάνου

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών

6977342535

pstefanou@sch.gr