30ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 29-11-2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Σερρών Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες την Τρίτη 28/11/2023 στις 12:00μ.μ. συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών όπου εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή Έγινε δεκτή η αίτηση μόνιμης […]

Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 28-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών σήμερα, Τρίτη 28-11-2023 και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Επί των θεμάτων, σας παραθέτω τα εξής: Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. […]

29ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 21-11-2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Σερρών  Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες τη Δευτέρα 20/11/2023 στις 12:00μ.μ. συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Έγιναν ομόφωνα δεκτές Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για […]

Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 20-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών σήμερα, Δευτέρα στις 20-11-2023 και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Επίσης των θεματων, σας παραθέτω τα εξής: Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με […]

Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 19-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σερρών στις 20-11-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού […]

28ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 14-11-2023

Περιφερειακή σύσκεψη ΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας   Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες τη Δευτέρα 13/11/2023 πραγματοποιήθηκε η Περιφερειακή Σύσκεψη Κεντρικής Μακεδονίας της ΔΟΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν οι αιρετοί των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και τα μέλη των Δ.Σ. Τα […]

27ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 8-11-2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες αύριο Πέμπτη 09/11/2023 και ώρα 12:30μ.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο: 1η Συμπλήρωση-Τροποποίηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ενισχυτική διδασκαλία και διοικητικό έργο […]

Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 8-11-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σερρών στις 9-11-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: Θέμα 1ο: Συμπλήρωση- τροποποίηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με ενισχυτική διδασκαλία και […]

26ο Ενημερωτικό Δελτίο Αιρετού Αυτόνομου Δικτύου Ρατκίδου Φωτεινής 25-10-2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες στις 24-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα: 2η Συμπλήρωση της με αρ.πρ Φ.11.2/8334 Απόφασης συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με διοικητικό έργο εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας […]

Ενημέρωση Αιρετού ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών Πασχάλη Στεφάνου 24-10-2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Όπως σας ενημέρωσα και χθες, συνεδρίασε σήμερα, 24-10-2023 το ΠΥΣΠΕ Σερρών. Ακολουθεί ενημέρωση επί των θεμάτων: Θέμα 1ο: 2η Συμπλήρωση της με αρ.πρ Φ.11.2/8334 Απόφασης συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με διοικητικό έργο εκπ/κου. Έγινε ανάθεση διοικητικού έργου […]